Όροι και προϋποθέσεις

Αυτός ο δικτυακός τόπος λειτουργεί από την Digitron. Σε όλη την ιστοσελίδα , οι όροι “εμείς”, “εμάς” και “μας” αναφέρεται στην Digitron. Η Digitron προσφέρει αυτό το δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που διατίθενται από αυτό το site σε εσάς, τον χρήστη, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής σας όλων των όρων, των προϋποθέσεων, τις πολιτικές και τις ανακοινώσεις που αναφέρονται εδώ.
Με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας και / ή την αγορά κάτι από εμάς, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ( “Όροι Παροχής Υπηρεσιών”, “Όροι”), συμπεριλαμβανομένων εκείνων των πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων και των πολιτικών που αναφέρονται στο παρόν ή / και διατίθενται μέσω υπερσυνδέσμου. Αυτοί οι Όροι της Υπηρεσίας ισχύουν για όλους τους χρήστες του site, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό των χρηστών οι οποίοι είναι τα προγράμματα περιήγησης, τους προμηθευτές, τους πελάτες, τους εμπόρους, ή / και συνεισφέροντες του περιεχομένου.
Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε υπηρεσία. Αν αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών θεωρούνται ως μια προσφορά, η αποδοχή περιορίζεται ρητά σε αυτούς τους Όρους Χρήσης.
Τυχόν νέα χαρακτηριστικά ή τα εργαλεία που προστίθενται στην τρέχουσα ιστοσελίδα θα πρέπει επίσης να υπόκεινται στους Όρους της Υπηρεσίας. Μπορείτε να δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερωθεί, να αλλάξει ή να αντικατασταθεί οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων της Υπηρεσίας δημοσιεύοντας ενημερώσεις ή / και τις αλλαγές στην ιστοσελίδα μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιοδικά για αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή πρόσβαση στην ιστοσελίδα μετά την καταχώριση των όποιων αλλαγών αποτελεί αποδοχή των αλλαγών αυτών

Ακρίβεια, πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών

Δεν είμαστε υπεύθυνοι αν οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτό το site δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Το υλικό αυτής της ιστοσελίδας παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες και δεν θα πρέπει να γίνει επίκληση ή να χρησιμοποιηθεί ως μόνη βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς διαβούλευση πρωτοβάθμια, πιο ακριβή, πιο ολοκληρωμένη και πιο έγκαιρη πηγές πληροφόρησης. Κάθε εξάρτηση από το υλικό αυτής της ιστοσελίδας είναι με δική σας ευθύνη.
Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ορισμένες ιστορικές πληροφορίες. Ιστορικά στοιχεία, κατ ‘ανάγκην, δεν είναι τρέχουσες και παρέχεται μόνο για την αναφορά σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιηθεί το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ανανεώσουμε τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείται τις αλλαγές στο site μας.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (κατά περίπτωση)

Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες μπορούν να είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας. Αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που μπορεί να έχουν περιορισμένες ποσότητες και υπόκεινται σε απόφαση επιστροφής ή ανταλλαγής μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Επιστροφών. Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμφανιστεί όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων μας που εμφανίζονται στο κατάστημα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η οθόνη του μόνιτορ του υπολογιστή σας οποιοδήποτε χρώματος θα είναι ακριβής. Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να περιορίσουμε τις πωλήσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Μπορούμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα για κάθε περίπτωση χωριστά. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες όλων των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές των προϊόντων ή η τιμολόγηση των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε κάθε προϊόν, ανά πάσα στιγμή. Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλο υλικό που αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν από εσάς θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας, ή ότι τυχόν λάθη στην υπηρεσία θα διορθωθούν.

Σχόλια χρηστών, ανατροφοδότηση και άλλοι λόγοι

Εάν, μετά από αίτημά μας, μας στέλνετε ορισμένες ειδικές παρατηρήσεις ή χωρίς να έχει ζητηθεί από εμάς να μας στέλνετε τις δημιουργικές ιδέες, εισηγήσεις, προτάσεις, σχέδια, ή άλλα υλικά, είτε OnLine, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω ταχυδρομείου, ή με άλλο τρόπο (συλλογικά, «παρατηρήσεις»), συμφωνείτε ότι μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, χωρίς περιορισμούς, την επεξεργασία, αντιγραφή, δημοσίευση, διανομή, μετάφραση και άλλης χρήσης σε οποιοδήποτε μέσο. Είμαστε και δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση (1) να διατηρήσουμε τυχόν παρατηρήσεις εμπιστευτικά? (2) να καταβάλουμε αποζημίωση για τυχόν σχόλια? ή (3) να ανταποκριθούμε σε τυχόν σχόλια. Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να παρακολουθούμε, να επεξεργαστούμε ή να καταργήσουμε το περιεχόμενο που έχουμε καθορίσει κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και είναι παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή άλλως αποδοκιμαστέο ή παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία ή τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα παραβιάζουν οποιοδήποτε δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, του εμπορικού σήματος, την ιδιωτική ζωή, την προσωπικότητα ή άλλες προσωπικές ή δικαίωμα ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε περαιτέρω ότι τα σχόλιά σας δεν θα περιέχουν δυσφημιστικό ή άλλως παράνομο, προσβλητικό ή άσεμνο υλικό ή περιέχουν οποιοδήποτε ιό υπολογιστών ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ψεύτικη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσποιούνται ότι είναι κάποιος εκτός από τον εαυτό σας, ή με άλλο τρόπο να παραπλανήσουν εμάς ή τρίτους ως προς την προέλευση των τυχόν παρατηρήσεων. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν σχόλια που κάνετε και την ακρίβειά τους. Δεν παίρνουμε καμία ευθύνη και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σχόλια που δημοσιεύονται από εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

ΛΑΘΗ, ανακρίβειες και παραλείψεις

Μερικές φορές μπορεί να υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα μας ή στην Υπηρεσία μας που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να σχετίζονται με τις περιγραφές των προϊόντων, την τιμολόγηση, προωθητικές ενέργειες, προσφορές, το κόστος αποστολής, τους χρόνους αποστολής και τη διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε τις πληροφορίες ή να ακυρώσουμε παραγγελίες, αν οι πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε σχετική ιστοσελίδα είναι ανακριβή οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένου και αφού έχετε υποβάλει την παραγγελία σας) .Εμείς αναλαμβάνουμε χωρίς καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε, να τροποποιήσουμε ή να διευκρινίσουμε τις πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε σχετική ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πληροφορίες τιμολόγησης, εκτός αν απαιτείται από το νόμο. Καμία ενημέρωση ή η ανανέωση της ημερομηνίας που εφαρμόζεται στην Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε σχετική ιστοσελίδα, θα πρέπει να ληφθούν για να δείξουν ότι όλες οι πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε σχετική ιστοσελίδα έχουν τροποποιηθεί ή έχουν ενημερωθεί.

Απαγορευμένες χρήσεις

Εκτός από τις άλλες απαγορεύσεις, όπως ορίζεται στους Όρους της Υπηρεσίας, απαγορεύεται στην χρήση του site ή του περιεχόμενου του: (α) για οποιοδήποτε παράνομο σκοπό? (Β) να ζητήσει και άλλους να εκτελέσουν ή να συμμετέχουν σε οποιεσδήποτε παράνομες πράξεις (Γ) να παραβιάσει τους διεθνείς, ομοσπονδιακούς, επαρχιακούς ή κρατικούς κανονισμούς, τους κανόνες, τους νόμους, ή τοπικές διατάξεις (Δ) για την καταπάτηση ή την παραβίαση των δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων (Ε)την παρενόχληση, εξύβριση, προσβολή, βλάβη, δυσφήμηση, συκοφαντία, εκφοβίζουν ή διακρίνουν με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική καταγωγή, ή αναπηρία (Στ) να υποβάλει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες (Ζ)το ανέβασμά ή την μετάδοση ιών ή οποιοδήποτε άλλο τύπο κακόβουλου κώδικα που θα ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας, άλλες ιστοσελίδες, ή το Internet (Η) να συλλέγουν ή να παρακολουθούν τις προσωπικές πληροφορίες των άλλων (I) σε spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, ή scrape (Ι) για κάθε άσεμνο ή ανήθικο σκοπό ή (ια) να παρεμβαίνει ή να παρακάμπτει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας, άλλες ιστοσελίδες, ή το Internet. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή σε οποιουδήποτε ιστοσελίδα σχετίζεται με εμάς για την παραβίαση οποιασδήποτε απαγορευμένων χρήσεων.

Τερματισμός

Εμείς μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβαση σας στην Υπηρεσία μας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή υποχρέωση για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, αν παραβιάσετε τους Όρους. Όλες οι διατάξεις των Όρων που από τη φύση τους, θα πρέπει να επιβιώσουν του τερματισμού θα επιβιώσουν του τερματισμού, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διατάξεις ιδιοκτησία, αποποιήσεις εγγύησης, αποζημίωση και περιορισμούς ευθύνης.

Νομοθεσία
Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σύγκρουση των διατάξεων του νόμου.
Η αποτυχία μας να επιβάλλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα θεωρηθεί ως παραίτηση μας από τα δικαιώματα αυτά. Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη με απόφαση δικαστηρίου, οι υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Όρων θα παραμείνουν σε ισχύ. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ μας όσον αφορά την Υπηρεσία μας, και αντικαθιστούν οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες μπορεί να έχουμε μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών θα πρέπει να αποσταλούν στο [email protected]